Odpowiedzialni i racjonalni


„Odpowiedzialni za przyszłe pokolenia” – wokół tego hasła przez trzy dni, od 7 do 9 czerwca br., toczyły się debaty i rozmowy z udziałem 70 prelegentów oraz 600 uczestników IV Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. Płynie z nich wspólny wniosek: ekologia to nie tylko kwestia odpowiedzialności, ale również racjonalnego gospodarowania zasobami.