Zachodniopomorskie na plusie

Rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera na świecie 7 mln ludzi. Szacuje się, że co roku w Polsce smog zabija ok. 50 tys. osób, a krajowa gospodarka ponosi straty sięgające 100 mld zł. Rok temu 16 samorządów wojewódzkich podpisało się pod apelem o wprowadzenie na poziomie kraju norm dla paliw i kotłów. Domagaliśmy się też, by w okresie występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza władze samorządowe miały możliwość tworzenia stref ograniczonej emisji, np. poprzez wprowadzanie czasowych zmian w organizacji ruchu drogowego.

Sukces jest połowiczny. Sejm uchwalił tzw. ustawę antysmogową, wprowadzając zmiany w art. 96 prawa ochrony środowiska. Teraz samorządy mogą wyznaczać standardy techniczne dla kotłów i paliw. Decydują o tym sejmiki wojewódzkie na mocy uchwał. Równolegle z tą zmianą powinny się jednak pojawić instrumenty finansowe, dzięki którym państwo wspierałoby właścicieli domów w modernizacji energetycznej budynków. Tu mamy ogromne zaniedbania, a potrzeby inwestycyjne w tym zakresie oblicza się na 120 mld zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego nie można wspierać modernizacji energetycznej domów jednorodzinnych. Rząd pracuje nad programem „Czyste powietrze”. Ale czy stworzy on odpowiednie zachęty, które rzeczywiście wpłyną na redukcję niskiej emisji? Między innymi o tym problemie dyskutowali uczestnicy IV Forum Ekologicznego w Kołobrzegu.

Biznes już zrozumiał, że ekologia się opłaca. Inwestycjom w zieloną energię i zielone budownictwo powinny sprzyjać krajowe przepisy. Tymczasem tworzone dziś w Sejmie prawo praktycznie zablokowało rozwój energetyki wiatrowej oraz zahamowało rozwój prosumenckich instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii. Europa konsekwentnie realizuje zapisy pakietu klimatycznego, ograniczając emisję gazów cieplarnianych, przestawiając się na OZE i poprawiając efektywność energetyczną gospodarki. My również jesteśmy „odpowiedzialni za przyszłe pokolenia”.

Fundusze unijne od wielu lat napędzają rozwój regionu i mają ogromny wpływ na budżety lokalnych samorządów. Tak jest również w przypadku zamierzeń infrastrukturalnych samorządu województwa. Budżet województwa był w dużym stopniu zdominowany przez Regionalny Program Operacyjny. W 2016 r. kończyliśmy realizację poprzedniej perspektywy, a jednocześnie przygotowywaliśmy nasze inwestycje na lata 2014-2020. Właściwego tempa nowa perspektywa nabierze w przypadku naszych przedsięwzięć dopiero w bieżącym roku.

Naszym głównym zadaniem było przygotowanie finansowe do nowego okresu, w którym ponownie czekać nas będzie wysiłek inwestycyjny. Wszyscy przecież zadłużyli się w celu realizacji zadań z ubiegłej perspektywy, które dziś tak dobrze służą mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Przy okazji zależało nam na wypracowaniu jak największej nadwyżki operacyjnej. W pełni się to udało. 82 mln zł to historyczna nadwyżka w budżecie, podobnie jak historyczny jest „plus” w wyniku finansowym wynoszący 90 mln zł. To z kolei pozwoliło zmniejszyć zadłużenie samorządu województwa z 316 do 274 mln zł, co jest znakomitym osiągnięciem na tle kraju.

Zapraszam do lektury!

Olgierd Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego