Inwestycje w górę, bezrobocie w dół

Rzut oka na mapę województwa zachodniopomorskiego – miasta, mniejsze miejscowości, wsie. Nadmorskie kurorty, rzeki, jeziora, obszary zalesione. Taka podróż „palcem po mapie” nie pozwala jednak zobaczyć terenów popegeerowskich, zdewastowanych stref poprzemysłowych, pustostanów, bezrobocia, braku perspektyw i nadziei na poprawę. A takie obszary są wyzwaniem i problemem, z którym mierzy się na co dzień wielu lokalnych samorządowców.

Tereny zdegradowane, na których kumulują się negatywne zjawiska gospodarcze, społeczne i infrastrukturalne, są objęte parasolem ochronnym Unii Europejskiej. Na szeroko rozumianą pomoc restrukturyzacyjną (m.in. w ramach programów rewitalizacyjnych) mogą liczyć samorządy lokalne, jak również prywatni inwestorzy. Sposobem na pobudzenie gospodarcze jest Specjalna Strefa Włączenia (SSW) wyznaczona przez samorząd województwa na terenie gmin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Interwencja w ramach SSW polega na wspomaganiu konkurencyjności i przeciwdziałaniu ich marginalizacji. Podejmowane wsparcie zakłada wykorzystanie mocnych stron danego obszaru do kreowania wzrostu gospodarczego.

Inwestycje po sąsiedzku

Przedsiębiorstwo Stol-Tap ze Swarzędza specjalizuje się w produkcji elementów z materiałów płytowych do mebli tapicerowanych, skrzyniowych, regałów oraz innych nietypowych wyrobów. Zajmuje się formatowaniem, obróbką profilową i oklejaniem elementów z materiałów drzewnych. W swojej ofercie ma popularne płyty MDF, HDF, OSB, elementy z płyty wiórowej surowej, laminowanej, sklejki, płyty pilśniowe, czyli wszystko to, z czego zrobione są tysiące mebli kuchennych w całej Polsce.

Ponad rok temu firma pozyskała dofinansowanie w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia RPOWZ na projekt „Rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowych formatek meblowych z płyt drewnopochodnych w Szczecinku dzięki wykorzystaniu nowoczesnej linii technologicznej”. Pozwoliło to na rozbudowę oddziału tej wielkopolskiej firmy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Zakres prac obejmuje też inwestycje w linię technologiczną do formatyzowania płyt drewnopochodnych i szkolenie 16 nowo zatrudnionych pracowników z obsługi specjalistycznych urządzeń. – Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych zwiększyliśmy ergonomię pracy i do minimum ograniczyliśmy udział człowieka w procesie cięcia. Zadania powierzone operatorom linii to przede wszystkim usuwanie stanów alarmowych linii oraz czynności operacyjne z zakresu pakowania, dostarczenia surowca i odebrania wyrobu gotowego – mówi Piotr Sowa, właściciel firmy Stol-Tap. Innowacyjność projektu polega na wprowadzeniu ekoinnowacji poprzez zmniejszenie ilości odpadów. Dla firmy był to ważny krok, także o znaczeniu wizerunkowym. Stol-Tap dba nie tylko o pozycję swojej firmy w branży, ale też w świadomości lokalnej społeczności – jest m.in. członkiem Szczecineckiego Klastra Meblowego.

 

Firma Stol-Tap zainwestowała m.in. w linię technologiczną do formatyzowania płyt drewnopochodnych
Firma Stol-Tap zainwestowała m.in. w linię technologiczną do formatyzowania płyt drewnopochodnych

 

Otrzymanie unijnej dotacji to dla przedsiębiorstwa niewątpliwe korzyści, ale też pewien wysiłek. Firma musi zainwestować wkład własny, rosną koszty stałe związane chociażby z wynagrodzeniami. Ale bez tych nakładów rozwój byłby niemożliwy. – Utworzenie nowych miejsc pracy wpłynęło pozytywnie na wiarygodność firmy na lokalnym rynku. Dodatkowo zwiększenie mocy produkcyjnych ustabilizowało pracę całego oddziału w Szczecinku. Dotychczasowe obłożenie maszyn uniemożliwiało ich konserwację. Teraz nasze plany przeglądów prewencyjnych są realne – wyjaśnia Piotr Sowa.

W tej sytuacji są sami wygrani – firma wzmocniła swoją pozycję w branży drzewnej, mieszkańcy Szczecinka zyskali nowe miejsca zatrudnienia, a lokalna społeczność – podmiot, który angażuje się w miejscowe życie gospodarcze.

Rozwinąć skrzydła

Mirosławiec to gmina leżąca na ziemi wałeckiej. Trzy lata temu powstała tu BBC Sp. z o.o. zajmująca się produkcją na zlecenie i według dokumentacji zamawiającego: przyczep rolniczych, wózków lotniskowych, konstrukcji stalowych. Firma działa w sektorze usług kooperacyjnych. Nie posiada własnego działu przygotowania produkcji, dlatego detale do wytwórstwa otrzymuje od innych firm. Plan na rozwój jest więc taki, by to pośrednictwo wykluczyć i stać się w pełni niezależnym i samowystarczalnym podmiotem. Marzenia o rozwoju wkrótce się ziszczą. Firma pozyskała bowiem dofinansowanie w ramach działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia na realizację projektu „Stworzenie wysokowydajnego zakładu produkcyjnego zaawansowanych technologicznie wyrobów stalowych firmy BBC Sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez rozbudowę obiektów budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń stosujących nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne”.

 

Dofinansowanie pozwoli spółce na rozbudowę powierzchni produkcyjnej o 7 tys. m²
Dofinansowanie pozwoli spółce na rozbudowę powierzchni produkcyjnej o 7 tys. m²

 

Dofinansowanie pozwoli spółce na rozbudowę powierzchni produkcyjnej o 7 tys. m². Ten dodatkowy metraż zostanie wykorzystany na dział przygotowania produkcji i magazyn detali produkcyjnych. Zwiększone zostaną też powierzchnie spawalni i montażu oraz magazyn na produkty. W ramach projektu spółka kupi m.in.: wycinarki laserowe, prasę krawędziową, urządzenia spawalnicze, wózek widłowy, wyposażenie magazynu oraz stanowiska robotów spawalniczych. – Każda z zakupionych maszyn to najnowsze rozwiązania w tej branży. Pozwoli nam to na osiągnięcie wysokiej wydajności produkcji i dokładności wykonania. Na uwagę zasługują zwłaszcza wycinarki laserowe i stanowiska zrobotyzowane, które same w sobie są już maszynami o wysokim poziomie technologicznym – mówi Ireneusz Ciepielewski, członek zarządu BBC.

Dzięki projektowi firma zatrudni 50 nowych pracowników, ale to nie koniec kadrowych zamierzeń. – Planujemy szerszy zakres zatrudnienia niż ten ujęty w projekcie. Pojawią się technolodzy, dział sprzedaży, dział konstrukcyjny i personel pomocniczy. Mamy świadomość, że dzisiejszy rynek pracowników nie należy do najłatwiejszych. Nasza spółka od początku działalności mierzy się z brakiem wykwalifikowanych osób. Własnymi siłami szkolimy i przygotowujemy pracowników. Najważniejsza jest dla nas motywacja, by te osoby chciały pracować – podkreśla Ireneusz Ciepielewski. Dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu powstanie budynek socjalny oraz (już dla całego personelu) infrastruktura towarzysząca – parking i drogi.

Realizacja projektu to ważny krok w budowaniu znaczenia firmy jako producenta i we wzmacnianiu jej pozycji na rynku kooperacyjnym. Nowoczesne urządzenia i technologie zwiększają moce produkcyjne, pozwalają na elastyczność w terminach realizacji i przyjmowanie do produkcji bardziej wymagających produktów.

Dotacje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje zlokalizowane w zachodniopomorskiej Specjalnej Strefie Włączenia, mogą sięgnąć po wsparcie w ramach kolejnego naboru wniosków dla działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia RPOWZ. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestorzy, którzy w wyniku realizacji projektu stworzą trwałe miejsca pracy poprzez: budowę lub rozbudowę przedsiębiorstwa, wykreowanie nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu, zwiększenie efektywności firmy oraz zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego. Kwota dofinansowania zależy od liczby rzeczywiście utworzonych miejsc pracy:

  • 10 miejsc pracy – do 2 mln zł
  • powyżej 10 miejsc pracy – do 200 tys. zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Pozyskane środki można przeznaczyć na inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne lub wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych (w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014). Nabór wniosków potrwa do 31 lipca br. Przewidziana alokacja to niemal 27 mln zł.

Monika Wierżyńska