Zachodniopomorskie na plusie

Rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera na świecie 7 mln ludzi. Szacuje się, że co roku w Polsce smog zabija ok. 50 tys. osób, a krajowa gospodarka ponosi straty sięgające 100 mld zł. Rok temu 16 samorządów wojewódzkich podpisało się pod apelem o wprowadzenie na poziomie kraju norm dla paliw i kotłów.

Aktualności

Ochrona środowiska to zysk

Właściwym kierunkiem jest ograniczanie ilości składowanych śmieci. Stąd plany gospodarki odpadami, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów, kompostownie. Jeśli chcemy się cieszyć naturalnym środowiskiem, powinniśmy składować jak najmniej odpadów – mówi Ryszard Mićko, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Działania antysmogowe

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabory wniosków, które pozwalają pozyskać dofinansowanie na zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi, a także na inwestycje w instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w jednym procesie technologicznym. Do pozyskania jest łącznie ponad 44,5 mln zł.

Samowystarczalna aglomeracja

Efektywna i ekologiczna – te dwa przymiotniki najlepiej opisują priorytety unijne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Na przestrzeni kilkunastu lat naszej obecności w Unii Europejskiej statystyki zwodociągowania i skanalizowania systematycznie rosną. Nadrobienie powstałych przez dekady zaległości wymaga jednak dużych inwestycji zarówno w zakresie budowy, jak i modernizacji infrastruktury. Pomóc w tym mogą Fundusze Europejskie.

Odpowiedzialni i racjonalni


„Odpowiedzialni za przyszłe pokolenia” – wokół tego hasła przez trzy dni, od 7 do 9 czerwca br., toczyły się debaty i rozmowy z udziałem 70 prelegentów oraz 600 uczestników IV Forum Ekologicznego w Kołobrzegu. Płynie z nich wspólny wniosek: ekologia to nie tylko kwestia odpowiedzialności, ale również racjonalnego gospodarowania zasobami.

Inwestycje w górę, bezrobocie w dół


Rzut oka na mapę województwa zachodniopomorskiego – miasta, mniejsze miejscowości, wsie. Nadmorskie kurorty, rzeki, jeziora, obszary zalesione. Taka podróż „palcem po mapie” nie pozwala jednak zobaczyć terenów popegeerowskich, zdewastowanych stref poprzemysłowych, pustostanów, bezrobocia, braku perspektyw i nadziei na poprawę. A takie obszary są wyzwaniem i problemem, z którym mierzy się na co dzień wielu lokalnych samorządowców.

Równe szanse mimo różnic


Przy ubieganiu się o dofinansowanie równie ważne jak dobre zaplanowanie projektu jest spełnienie szeregu kryteriów związanych z wartościami, jakie przyświecają Unii Europejskiej. Do nich zaliczają się m.in. zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zakaz dyskryminacji ze względu na płeć.